Trường tiểu học Yên Hồ

 

Trường Tiểu học Yên Hồ, thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo Đức Thọ; nằm trên địa bàn của xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ. Được thành lập từ năm 1929. Vốn trước đây là hai trường cấp 1 Đức Phúc và cấp 1 Đức Diên sáp nhập lại. Cơ sở khang trang có được như hôm nay chính là kết quả của một quá trình bền bỉ phấn đấu xây dựng. Trường hiện có 2 dãy nhà cao tầng với 18...

 

EDIT BY: NGUYEN HAI LUU