HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 4


Hôm nayHôm nay : 39

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2949

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 127835

LK WEBSITE GIÁO DỤC

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 26/10/2015

Chủ nhật - 22/11/2015 09:41 | Số lần đọc: 468
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 26/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ 26/10/2015

THỜI KHÓA BIỂU (Áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2015)
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 1 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)            (Áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
1A 1 Chào cờ L.TViệt Tiếng Việt Đọc sách  Tiếng Việt SHCM Thể dục T.Anh Tiếng Việt L.TViệt
2 Toán  Tự học Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt Toán  T.Anh Tiếng Việt L. Nhạc
3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán  L.chữ viết Thủ công Tiếng Việt L.Toán Đạo đức Tự học
4 Tiếng Việt Mỹ thuật TNXH Tự học Toán  Tiếng Việt TH KNS SHL HĐNGLL
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hằng V.Hằng Cô Hồng  Cô Hồng BGH + GV Cô Chiến Cô Thảo Cô Hồng Cô Hồng
2 Cô Hồng Cô Hằng V.Hằng Cô Hồng  Cô Hồng Cô Hồng Cô Thảo  Cô Hồng Cô Mơ
3 Cô Hồng Cô Mơ Cô Hồng Cô Hồng  Cù Hiền Cô Hồng Cô Hằng Cô Hồng Cô Hồng
4 Cô Hồng Cô Hiền Cô Hồng Cô Hồng  Cô Hồng Cô Hồng Cô Hằng Cô Hồng Cô Hồng
                     
1B 1 Chào cờ Âm nhạc Toán  L.Toán Tiếng Việt SHCM Toán  L.Toán Tiếng Việt L.TViệt
2 Toán  Mỹ thuật TNXH L.chữ viết Tiếng Việt Thể dục THKNS Tiếng Việt Tự học
3 Tiếng Việt L.T Việt Tiếng Việt Đọc sách  Toán  Tiếng Việt T.Anh Đạo đức L. Nhạc
4 Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tự học Thủ công Tiếng Việt T.Anh SHL HĐNGLL
                   
GV 1 BGH + GV Cô Mơ Cô Hằng Cô An Cô Hằng BGH + GV Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng Cô An 
2 Cô Hằng Cô Hiền  Cô Hằng Cô An Cô Hằng Cô Chiến Cô Hằng Cô Hằng Cô An 
3 Cô Hằng Cô Hằng V.Hằng Cô An Cô Hằng Cô Hằng Cô Thảo Cô Hằng Cô Mơ
4 Cô Hằng Cô Hằng V.Hằng Cô An Cù Hiền  Cô Hằng Cô Thảo  Cô Hằng Cô An  
                     
                       
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 2 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)            (Áp dụng từ ngày 26  tháng 10 năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
  Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
2A 1 Chào cờ Tự học Toán Âm nhạc Thể dục SHCM Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt T.Anh
2 Toán Thể dục TNXH Mỹ thuật Toán  Tiếng Việt HĐNGLL Toán T.Anh
3 Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt Toán Đọc sách Đạo đức Thủ công
4 Tiếng Việt L.Chữ Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt TH- KNS Tự học SHL L.Nhạc
                   
GV 1 BGH + GV Cô Anh  Cô Tuyết   Cô Mơ Cô Chiến   BGH + GV Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Thảo  
2 Cô Tuyết   Cô Chiến   Cô Tuyết   Cù Hiền Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Thảo  
3 Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Duyên Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cù Hiền  
4 Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Duyên Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Mơ 
                     
2B 1 Chào cờ L.TViệt Toán L.Toán Toán  SHCM Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.Nhạc
2 Toán L.Chữ TNXH Tự học Thể dục Tiếng Việt HĐNGLL Toán Thủ công
3 Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt Toán Tự học Đạo đức T.Anh
4 Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt TH- KNS Đọc sách SHL T.Anh
                   
GV 1 BGH + GV Cô Tuyết   Cô Duyên  Cô Duyên Cô Duyên  BGH + GV Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Mơ  
2 Cô Duyên  Cô Tuyết   Cô Duyên  Cô Duyên Cô Chiến   Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cù Hiền  
3 Cô Duyên  Cô Chiến  Cô Duyên  Cù Hiền Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Thảo  
4 Cô Duyên  Cô Anh  Cô Duyên  Cô Mơ Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Thảo  
                     
   
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 3 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)            (Áp dụng từ ngày 26  tháng 10  năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
3A 1 Chào cờ Mỹ thuật Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt SHCM Toán T.Anh Tiếng Việt L.T Việt
2 Toán Âm nhạc Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt Tiếng Việt L.Toán Toán THKNS
3 Tiếng Việt Tự học Toán Tin học Toán TNXH L.T Việt SHL T.Anh
4 Tiếng Việt Thể dục Thủ công Tin học TNXH Thể dục  HĐNGLL T.Anh T.Anh
                   
GV 1 BGH + GV Cù Hiền Cô Như Cô Như Cô Như BGH + GV Cô Như Cô Đ.Anh Cô Như Cô Hiền
2 Cô Như Cô Mơ Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Hiền
3 Cô Như Cô Anh Cô Như GVTHCS Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Đ.Anh 
4 Cô Như Cô Chiến Cô Như GVTHCS Cô Như Cô Chiến Cô Như Cô Đ.Anh Cô Đ.Anh 
                   
3B 1 Chào cờ Thể dục  Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt SHCM Toán L.Toán Tiếng Việt T.Anh
2 Toán Tự học Tiếng Việt Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh Toán T.Anh
3 Tiếng Việt Mỹ thuật Toán Đạo đức Toán Thể dục L.T Việt T.Anh L.T Việt
4 Tiếng Việt Âm nhạc Thủ công Đọc sách TNXH TNXH HĐNGLL SHL THKNS
                   
GV 1 BGH + GV Cô Chiến Cô Hiền GVTHCS Cô Thơm  BGH + GV Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Đ.Anh 
2 Cô Hiền Cô Anh Cô Hiền GVTHCS Cô Thơm  Cô Hiền Cô Đ.Anh Cô Hiền Cô Đ.Anh 
3 Cô Hiền Cù Hiền Cô Hiền Cô Như Cô Hiền Cô Chiến Cô Hiền Cô Đ.Anh Cô Hiền
4 Cô Hiền Cô Mơ Cô Hiền Cô Như Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền
                   
   
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 4 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)            (Áp dụng từ ngày 26 tháng 10  năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
4A 1 Chào cờ T. Anh Tập đọc Địa lý Mỹ thuật  SHCM TLV L.TViệt TLV L.Toán
2 Tập đọc T. Anh LTVC Thể dục  Toán Toán Đọc sách  Toán Lịch sử
3 Toán Tin học Toán Kể chuyện LTVC Khoa học THKNS Kỹ thuật HĐNGLL
4 Khoa học Tin học Âm nhạc L.TViệt Chính tả Đạo đức T.Anh SHL Thể dục 
                   
GV 1 BGH + GV Cô Đ.Anh Cô Huế Cô Huế Cù Hiền BGH + GV Cô Huế Cô An  Cô Huế Cô Anh
2 Cô Huế Cô Đ.Anh Cô Huế Cô Chiến Cô Huế Cô Huế Cô An  Cô Huế Cô Anh
3 Cô Huế GVTHCS Cô Huế   Cô Huế Cô Huế Cô Huế Cô An  Cô Huế Cô Anh
4 Cô Huế GVTHCS Cô Mơ Cô Huế Cô Huế Cô Huế Cô Đ.Anh Cô Huế Cô Chiến
                     
4B 1 Chào cờ Tin học Tập đọc Địa lý Toán SHCM TLV L.TViệt TLV Thể dục 
2 Tập đọc Tin học LTVC Kể chuyện Mỹ thuật  Toán Đọc sách  Toán L.Toán
3 Toán T. Anh Âm nhạc Thể dục  LTVC Khoa học T.Anh Kỹ thuật Lịch sử
4 Khoa học T. Anh Toán L.TViệt Chính tả Đạo đức THKNS SHL HĐNGLL
                   
GV 1 BGH + GV GVTHCS Cô Trinh Cô Anh  Cô Trinh BGH + GV Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh Cô Chiến
2 Cô Trinh GVTHCS Cô Trinh Cô Anh  Cù Hiền Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh
3 Cô Trinh Cô Đ.Anh Cô Mơ Cô Chiến Cô Trinh Cô Trinh Cô Đ.Anh Cô Trinh Cô Trinh
4 Cô Trinh Cô Đ.Anh Cô Trinh Cô Anh  Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh
                     
BDT: CT6
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 5 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 7 tháng 9 năm 2015)            (Áp dụng từ ngày 26 tháng 10 năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
5A 1 Chào cờ Kể chuyện LTVC Thể dục LTVC SHCM TLV L.Toán T.Anh Tin học 
2 Tập đọc L .TViệt Tập đọc Âm nhạc Toán Toán L.TViệt TLV Tin học 
3 Chính tả  Khoa học Toán T.Anh Khoa học Kỹ thuật THKNS Toán Thể dục 
4 Toán Đọc sách Địa lý  T.Anh Đạo đức Lịch sử  HĐNGLL SHL Mỹ thuật
                   
GV 1 BGH + GV Cô An Cô Long Cô Chiến Cô Long BGH + GV Cô Long Cô Anh Cô Đ.Anh GVTHCS
2 Cô Long Cô An Cô Long Cô Mơ  Cô Long Cô Long Cô Anh Cô Long GVTHCS
3 Cô Long Cô An Cô Long Cô Đ.Anh Cô Long Cô Long Cô Anh Cô Long Cô Chiến
4 Cô Long Cô An Cô Long Cô Đ.Anh Cô Long Cô Long Cô Anh Cô Long Cù Hiền
                     
5B 1 Chào cờ Kể chuyện LTVC T.Anh LTVC SHCM TLV L.TViệt TLV Mỹ thuật
2 Tập đọc L .TViệt Tập đọc T.Anh Toán Toán L.Toán T.Anh Thể dục 
3 Chính tả Đọc sách Toán Âm nhạc  Khoa học Kỹ thuật THKNS Toán Tin học 
4 Toán THKNS Địa lý  Thể dục Đạo đức Lịch sử  HĐNGLL SHL Tin học 
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hoa Cô Hoa Cô Đ.Anh Cô Hoa BGH + GV Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cù Hiền
2 Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Đ.Anh Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa  Cô Đ.Anh Cô Chiến
3 Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Mơ Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa  Cô Hoa GVTHCS
4 Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa Cô Chiến Cô Hoa Cô Hoa Cô Hoa  Cô Hoa GVTHCS
                     
  BDT : CT 2;CT5
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI GIAN BIỂU  HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)                  (Áp dụng từ ngày 20 tháng  10 năm 2015)
Buổi  Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
                   
Sáng   Vào học lúc 7 giờ 15 phút (sinh hoạt 15 phút đầu giờ)
  Học chính thức 7 giờ 30 phút
  Ra chơi lúc 8 giờ 50 phút
  Vào học lúc 9 giờ 10 phút
  Ra về lúc 10 giờ 30 phút
   
   
   
   
   
   
Chiều   Vào học lúc 14 giờ 
  Ra chơi lúc 15 giờ 10 phút
  Vào học lúc 15 giờ 30 phút
  Ra về lúc 16 giờ 40 phút
   
     
     
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  

Tác giả bài viết: Tiểu học Yên Hồ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn