HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 41


Hôm nayHôm nay : 97

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4495

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 123345

LK WEBSITE GIÁO DỤC

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/12/2015

Chủ nhật - 27/12/2015 22:14 | Số lần đọc: 351
THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/12/2015

THỜI KHÓA BIỂU ÁP DỤNG TỪ NGÀY 28/12/2015
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 1 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012) 7
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
1A 1 Chào cờ L.TViệt Tiếng Việt Đọc sách T.Anh SHCM Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Thể dục
2 Toán  Tự học Tiếng Việt L.Toán T.Anh Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt L.Nhạc
3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán  L.chữ viết Tiếng Việt Toán  TH KNS Đạo đức L.Toán
4 Tiếng Việt Mỹ thuật TNXH Tự học Tiếng Việt Thủ công HĐNGLL SHL L.TViệt
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hồng V.Hằng Cô Hồng  Cô Nhật BGH + GV Cô Hồng Cô An Cô Hồng Cô Mơ
2 Cô Hồng Cô Hồng V.Hằng Cô Hồng  Cô Nhật Cô Hồng Cô An Cô Hồng Cô Chiến
3 Cô Hồng Cô Mơ Cô Hồng Cô Hồng  Cô Hồng Cô Hồng Cô An Cô Hồng Cô Hằng
4 Cô Hồng Cô Hiền Cô Hồng Cô Hồng  Cô Hồng Cô Hồng Cô An Cô Hồng Cô Hằng
                     
1B 1 Chào cờ Âm nhạc Toán  L.Toán Tiếng Việt SHCM Tiếng Việt Toán Tiếng Việt L.Toán
2 Toán  Mỹ thuật TNXH L.chữ viết Tiếng Việt Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt L.TViệt
3 Tiếng Việt L.T Việt Tiếng Việt Đọc sách T.Anh Toán  TH KNS Đạo đức L.Nhạc
4 Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tự học T.Anh Thủ công HĐNGLL SHL Thể dục
                   
GV 1 BGH + GV Cô Mơ Cô Hằng Cô Hằng  Cô Hồng BGH + GV Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng
2 Cô Hằng Cô Hiền  Cô Hằng Cô Hằng  Cô Hồng Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng
3 Cô Hằng Cô Hồng V.Hằng Cô Hằng  Cô Nhật Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng Cô Mơ
4 Cô Hằng Cô Hồng V.Hằng Cô Hằng  Cô Nhật Cô Hằng  Cô Hằng Cô Hằng Cô Chiến
                     
*  Khối 1: Phụ đạo HS yếu chiều thứ 3 hàng tuần, địa điểm tại văn phòng           
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 2 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)            (Áp dụng từ ngày 28 tháng 12 năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
  Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
2A 1 Chào cờ Thể dục Tiếng Việt Mỹ thuật  Tiếng Việt SHCM T.Anh L.TViệt Tiếng Việt Đọc sách
2 Toán Âm nhạc Tiếng Việt L.Nhạc Tiếng Việt T.Anh Tự học Toán Thể dục
3 Tiếng Việt L.TViệt Toán L.Toán Toán Tiếng Việt TH- KNS Đạo đức Toán 
4 Tiếng Việt L.Chữ TNXH Tự học Thủ công Tiếng Việt HĐNGLL SHL Tự học
                   
GV 1 BGH + GV Cô Mơ Cô Tuyết   Cô Hiền Cô Tuyết   BGH + GV Cô Nhật  Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô An   
2 Cô Tuyết   Cô Chiến   Cô Tuyết   Cô Mơ Cô Tuyết   Cô Nhật   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Chiến 
3 Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Duyên Cô Tuyết   Cô Tuyết  Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Duyên
4 Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Duyên Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Duyên
                     
2B 1 Chào cờ L.TViệt Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt SHCM Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt Toán 
2 Toán L.Chữ Tiếng Việt Tự học Tiếng Việt Tiếng Việt Tự học Toán Tự học
3 Tiếng Việt Thể dục Toán Mỹ thuật Toán T.Anh TH- KNS Đạo đức Thể dục
4 Tiếng Việt Âm nhạc TNXH L.Nhạc Thủ công T.Anh HĐNGLL SHL Đọc sách
                   
GV 1 BGH + GV Cô Tuyết   Cô Duyên  Cô Duyên Cô Duyên  BGH + GV Cô Tuyết  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên
2 Cô Duyên  Cô Tuyết   Cô Duyên  Cô Duyên Cô Duyên  Cô Tuyết  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên
3 Cô Duyên  Cô Chiến  Cô Duyên  Cô Hiền Cô Duyên  Cô Nhật  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Chiến   
4 Cô Duyên  Cô Mơ  Cô Duyên  Cô Mơ Cô Duyên  Cô Nhật  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô An 
                     
*  Khối 2: Phụ đạo HS yếu chiều thứ  2 hàng tuần, địa điểm  tại văn phòng             
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 3 NĂM HỌC 2015- 2016
                     
                                                                                               ( Áp dụng từ ngày 15  tháng 10 năm 2012)            (Áp dụng từ ngày 28 tháng 12 năm 2015)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
3A 1 Chào cờ L.T Việt Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt SHCM Thể dục Thủ công Tiếng Việt L.T Việt
2 Toán THKNS Tiếng Việt THKNS Tiếng Việt Toán Đọc sách Âm nhạc Tự học
3 Tiếng Việt Mỹ thuật  T.Anh Tin học Toán Tiếng Việt L.Toán Toán T.Anh
4 Tiếng Việt Thể dục T.Anh Tin học TNXH TNXH HĐNGLL SHL T.Anh
                   
GV 1 BGH + GV Cô Như Cô Hiền Cô Như Cô Như BGH + GV Cô Chiến Cô Như Cô Như Cô Hiền
2 Cô Như Cô Như Cô Hiền Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Mơ Cô Hiền
3 Cô Như Cô Hiền Cô Đ.Anh  GVTHCS Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Đ.Anh 
4 Cô Như Cô Chiến Cô Đ.Anh  GVTHCS Cô Như Cô Như Cô Như Cô Như Cô Đ.Anh 
                   
3B 1 Chào cờ Mỹ thuật  T.Anh Tin học Tiếng Việt SHCM Toán Đọc sách Tiếng Việt T.Anh
2 Toán Thể dục T.Anh Tin học Tiếng Việt Thể dục Thủ công Toán T.Anh
3 Tiếng Việt L.T Việt Tiếng Việt Đạo đức Toán Tiếng Việt L.Toán Âm nhạc L.T Việt
4 Tiếng Việt THKNS Tiếng Việt THKNS TNXH TNXH HĐNGLL SHL Tự học
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hiền  Cô Đ.Anh  GVTHCS Cô Thơm  BGH + GV Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Đ.Anh 
2 Cô Hiền Cô Chiến Cô Đ.Anh  GVTHCS Cô Thơm  Cô Chiến Cô Hiền Cô Hiền Cô Đ.Anh 
3 Cô Hiền Cô Như Cô Hiền Cô Như Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Mơ Cô Hiền
4 Cô Hiền Cô Như Cô Hiền Cô Như Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền Cô Hiền
                   

Tác giả bài viết: VÕ THỊ THU HẰNG

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn