HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 19


Hôm nayHôm nay : 97

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4470

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 123320

LK WEBSITE GIÁO DỤC

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

Chủ nhật - 26/03/2017 04:14 | Số lần đọc: 103
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017

TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2016-2017
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 1 NĂM HỌC 2016- 2017
                     
                                                         (Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
1A 1 Chào cờ L.TViệt Tiếng Việt Mĩ thuật Tiếng Việt SHCM Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt L.Toán
2 Toán L.chữ viết Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt Tự học
3 Tiếng Việt Tự học Toán  Thủ công Thể dục Toán Tự học  TNXH HĐNGLL
4 Tiếng Việt   Đạo đức   Toán  TH-KNS   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hoa   V.Hằng Cù  Hiền Cô Tuyết   BGH + GV Cô Tuyết   Cô Long Cô Tuyết   Cô Tuyết  
2 Cô Tuyết   Cô Hoa   V.Hằng Cô Mơ Cô Tuyết   Cô Tuyết   Cô Long Cô Tuyết   Cô Tuyết  
3 Cô Tuyết   Cô Hoa   Cô Tuyết   Cù  Hiền Cô Chiến   Cô Tuyết   Cô Long Cô Tuyết   Cô Tuyết  
4 Cô Tuyết     Cô Tuyết     Cô Tuyết   Cô Tuyết     Cô Tuyết    
                     
1B 1 Chào cờ L.TViệt Toán  Tự học Tiếng Việt SHCM Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt Mĩ thuật
2 Toán L.Toán Đạo đức Thủ công Tiếng Việt Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt L.chữ viết
3 Tiếng Việt HĐNGLL Tiếng Việt Âm nhạc Toán  Toán Tự học  TNXH Tự học
4 Tiếng Việt   Tiếng Việt   Thể dục TH-KNS   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hồng   Cô Hồng    Cô Mơ    Cô Hồng BGH + GV Cô Hồng Cô Hoa    Cô Hồng Cù Hiền
2 Cô Hồng Cô Hồng Cô Hồng    Cù  Hiền Cô Hồng Cô Hồng Cô Hoa    Cô Hồng Cô Hoa
3 Cô Hồng Cô Hồng    V.Hằng Cô Mơ Cô Hồng Cô Hồng Cô Hoa    Cô Hồng Cô Hoa
4 Cô Hồng   V.Hằng   Cô Chiến   Cô Hồng   Cô Hồng  
                     
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 2 NĂM HỌC 2016- 2017
                     
                                           (Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
  Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
2A 1 Chào cờ Thể dục Toán L.Toán Thể dục SHCM Tập đọc Đọc sách TLV Thủ công
2 Toán L.Toán Kể chuyện  L.TViệt Toán  Chính tả Mĩ thuật Âm nhạc L.TViệt
3 Tập đọc Tự học Chính tả L.chữ viết LTVC Toán TH-KNS Toán HĐNGLL
4 Tập đọc   Đạo đức   Tập viết TNXH   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Chiến  Cô Trinh  Cô Trinh  Cô Chiến  BGH + GV Cô Trinh Cô Trinh  Cô Trinh Cô Trinh
2 Cô Trinh Cô Hằng  Cô Trinh  Cô Trinh  Cô Long  Cô Trinh Cù Hiền  Cô Mơ  Cô Trinh
3 Cô Trinh Cô Long Cô Trinh  Cô Trinh  Cô Long  Cô Thơm   Cô Mơ  Cô Trinh Cô Trinh
4 Cô Trinh   Cô Trinh    Cô Long  Cô Trinh   Cô Trinh  
                     
2B 1 Chào cờ L.Toán Toán L.Toán Toán  SHCM Toán Thủ công TLV L.TViệt
2 Toán Thể dục Kể chuyện  L.TViệt Thể dục TNXH Âm nhạc Toán L.chữ viết
3 Tập đọc HĐNGLL Chính tả Tự học LTVC Tập đọc Mĩ thuật TH-KNS Đọc sách
4 Tập đọc   Đạo đức   Tập viết Chính tả   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hằng  Cô Hằng  Cô Long Cô Hằng  BGH + GV Cô Thơm   Cù Hiền  Cô Hằng  Cô Long 
2 Cô Hằng  Cô Chiến  Cô Hằng  Cô Long Cô Chiến  Cô Hằng  Cô Mơ  Cô Hằng  Cô Long 
3 Cô Hằng  Cô Hằng  Cô Hằng  Cô Long Cô Hằng  Cô Hằng  Cù Hiền  Cô Hằng  Cô Long 
4 Cô Hằng    Cô Hằng    Cô Hằng  Cô Hằng    Cô Hằng   
                     
   
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 3 NĂM HỌC 2016- 2017
                     
                                                                                  (Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
3A 1 Chào cờ Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt SHCM T.Anh Tiếng Việt Tiếng Việt T.Anh
2 Toán Tự học TNXH Thủ công Toán T.Anh TNXH Toán T.Anh
3 Tiếng Việt Thể dục Mĩ thuật Đọc sách Tin học Tiếng Việt KNS-HĐNG Đạo đức Thể dục
4 Tiếng Việt   Toán   Tin học Toán   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Mơ Cô An Cô An Cô An BGH + GV Cô Đ.Anh Cô An Cô An Cô Đ.Anh
2 Cô An Cô Long Cô An Cô An Cô An Cô Đ.Anh Cô An Cô An Cô Đ.Anh
3 Cô An Cô Chiến Cù Hiền Cô An Th.Tuấn Cô Như Cô An Cô An Cô Chiến
4 Cô An   Cô An   Th.Tuấn Cô Như   Cô An  
                   
3B 1 Chào cờ Thể dục Tiếng Việt Đọc sách Tin học SHCM Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tự học
2 Toán T.Anh TNXH Tiếng Việt Tin học Toán TNXH Toán Thể dục
3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán Thủ công Tiếng Việt T.Anh KNS-HĐNG Đạo đức T.Anh
4 Tiếng Việt   Mĩ thuật   Toán T.Anh   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Th. Hùng Cô Như Cô Như Th.Tuấn BGH + GV Cô Như Cô Như Cô Như Cô Hoa
2 Cô Như Cô Đ.Anh Cô Như Cô Như Th.Tuấn Cô Như Cô Như Cô Như Cô Chiến
3 Cô Như Cô Mơ Cô Như Cô Như Cô An Cô Đ.Anh Cô Như Cô Như Cô Đ.Anh
4 Cô Như   Cù Hiền   Cô An Cô Đ.Anh   Cô Như  
                   
   
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 4 NĂM HỌC 2016- 2017
                     
                                                         (Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
4A 1 Chào cờ Mĩ thuật T. Anh Tiếng Việt Toán SHCM Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tin học
2 Toán Thể dục  T. Anh Lịch sử Thể dục Tiếng Việt Đọc sách Toán Tin học
3 Tiếng Việt T.Anh Toán KNS-HĐNG Tiếng Việt Toán Kĩ thuật Đạo đức Âm nhạc
4 Khoa học   Địa lý   Tiếng Việt Khoa học   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cù Hiền Cô Đ.Anh  Cô Duyên  Cô Duyên BGH + GV Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Th. Tuấn
2 Cô Duyên  Cô Đ.Anh  Cô Đ.Anh  Cô Duyên  Th.Hùng  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Th. Tuấn
3 Cô Duyên  Th. Hùng Cô Long Cô Duyên  Cô Duyên Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Duyên  Cô Mơ
4 Cô Duyên    Cô Long   Cô Duyên Cô Duyên    Cô Duyên   
                     
4B 1 Chào cờ Kĩ thuật Toán Lịch sử Thể dục SHCM Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt
2 Toán KNS-NG Tiếng Việt Địa lý Toán Tiếng Việt Tin học Toán Đọc sách
3 Tiếng Việt Thể dục  T. Anh Đạo đức Tiếng Việt Toán Tin học T.Anh Mĩ thuật
4 Khoa học   T. Anh   Tiếng Việt Khoa học   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Long Cô Hiền Cô Hoa Th.Hùng  BGH + GV Cô Hiền Cô Mơ Cô Hiền  Cô Hiền
2 Cô Hiền Cô Mơ Cô Hiền Cô Hoa Cô Hiền Cô Hiền Cô Ý Lan Cô Hiền  Cô Hiền
3 Cô Hiền Th. Hùng Cô Đ.Anh  Cô Hoa Cô Hiền Cô Hiền Cô Ý Lan Cô Đ.Anh  Cù Hiền
4 Cô Hiền   Cô Đ.Anh    Cô Hiền Cô Hiền   Cô Hiền  
                     
 
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 5 NĂM HỌC 2016- 2017
                     
                                                         (Áp dụng từ ngày 13 tháng 02 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
5A 1 Chào cờ Tin học LTVC T.Anh Toán SHCM TLV T.Anh TLV Âm nhạc
2 Toán Tin học Tập đọc T.Anh Mĩ thuật Toán Khoa học Toán Thể dục
3 Tập đọc Kĩ thuật Toán Kể chuyện Thể dục Địa lý  NG + KNS SHL Lịch sử
4 Chính tả    Khoa học   LTVC Đạo đức   T.Anh  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Ý Lan Cô Huế Cô Đ.Anh Cô Huế BGH + GV Cô Huế Cô Đ.Anh Cô Huế Cô Mơ
2 Cô Huế Cô Ý Lan Cô Huế Cô Đ.Anh Cù Hiền Cô Huế Cô Huế Cô Huế Th. Hùng
3 Cô Huế Cù Hiền Cô Huế Cô Anh Cô Huế Cô Huế Cô Huế Cô Huế Cô Anh
4 Cô Huế   Cô Huế   Th.Hùng Cô Huế   Cô Đ.Anh  
                     
5B 1 Chào cờ T.Anh LTVC Kể chuyện Mĩ thuật SHCM TLV Tin học TLV Lịch sử
2 Toán Kĩ thuật Tập đọc NG + KNS Toán Toán T.Anh Toán Âm nhạc
3 Tập đọc Tin học Toán T.Anh LTVC Địa lý  T.Anh Khoa học Thể dục
4 Chính tả    Khoa học   Thể dục Đạo đức   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Đ.Anh Cô Anh Cô Anh Cù Hiền BGH + GV Cô Anh Cô Ý Lan Cô Anh Cô Anh
2 Cô Anh Cù Hiền Cô Anh Cô Anh Cô Huế Cô Anh Cô Đ.Anh Cô Anh Cô Mơ
3 Cô Anh Cô Ý Lan Cô Anh Cô Đ.Anh Cô Huế Cô Anh Cô Đ.Anh Cô Anh Th.Hùng
4 Cô Anh   Cô Anh   Th.Hùng Cô Anh   Cô Anh  
                     
                       
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Tác giả bài viết: Võ Thị Thu Hằng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn