HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 9


Hôm nayHôm nay : 97

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 4460

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 123310

LK WEBSITE GIÁO DỤC

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

Thứ tư - 20/12/2017 08:46 | Số lần đọc: 12
THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018

THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2017-2018
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 1 NĂM HỌC 2017- 2018
                                                   TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 6 tháng 11 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
1A 1 Chào cờ L.TViệt Tiếng Việt HĐGD Tiếng Việt SHCM Tiếng Việt L.Toán Tiếng Việt L.T Việt
2 Toán Luyện viết Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt Toán
3 Tiếng Việt L. Toán Thủ công Thể dục L T. Việt Toán Tự học  TNXH Đọc sách
4 Tiếng Việt   Toán   Mĩ thuật Đạo đức   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hồng  Cô Hồng    Cô Mơ Cô Hương BGH + GV Cô Hồng  Cô Hương Cô Hồng   Cô Hồng  
2 Cô Hồng  Cô Hồng  Cô Hồng    Cô Mơ Cô Hương Cô Hồng  Cô Hương Cô Hồng   Cô Hồng 
3 Cô Hồng  Cô Hồng  Cô Cù Hiền   Thầy Lâm Cô Hương Cô Hồng  Cô Hương Cô Hồng   Cô Hồng  
4 Cô Hồng    Cô Hồng      C Cù Hiền  Cô Hồng    Cô Hồng    
                     
1B 1 Chào cờ Mĩ thuật Tiếng Việt L.TViệt Tiếng Việt SHCM Tiếng Việt L. T Việt Tiếng Việt L.Toán
2 Toán Thủ công Tiếng Việt Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt Đọc sách Tiếng Việt L.TViệt
3 Tiếng Việt Âm nhạc Toán L.Toán Toán  Toán L . Viết TNXH Tự học 
4 Tiếng Việt   HĐGD   L T. Việt Đạo đức   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Cù Hiền   Cô Tuyết    Cô Hương Cô Tuyết   BGH + GV Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Hương 
2 Cô Tuyết Cô Cù Hiền Cô Tuyết    Thầy Lâm Cô Tuyết   Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Hương 
3 Cô Tuyết Cô Mơ Cô Tuyết    Cô Hương Cô Tuyết   Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Tuyết Cô Hương 
4 Cô Tuyết   Cô Mơ   Cô Tuyết   Cô Hương   Cô Tuyết  
                     
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 2 NĂM HỌC 2017- 2018
                                                   TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 6 tháng 11 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
  Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
2A 1 Chào cờ L. T Việt Toán L.Toán Tập đọc SHCM Thể dục Tự học  Toán L.Toán
2 Toán Âm nhạc Thể dục HĐNGLL Toán  Thủ công L. viết Chính tả L.TViệt
3 Tập đọc Mĩ thuật Chính tả Đọc sách TNXH Toán L Toán Đạo đức SHL
4 Tập đọc   Kể chuyện   TLV LTVC   Tập viết  
                   
GV 1 BGH + GV Cô P.Hiền Cô P.Hiền Cô Trinh Cô Trinh  BGH + GV Thầy Lâm Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh
2 Cô Trinh Cô Mơ Thầy Lâm Cô Trinh Cô Trinh  C Cù Hiền Cô Trinh Cô Trinh Cô Trinh
3 Cô Trinh C Cù Hiền Cô P.Hiền Cô Trinh Cô Trinh  Cô P. Hiền Cô Trinh C P Hiền Cô Trinh
4 Cô Trinh   Cô P.Hiền   Cô Trinh  Cô P. Hiền   C P Hiền  
                     
2B 1 Chào cờ Âm nhạc Toán Đọc sách Toán  SHCM LTVC L.Toán TLV L.TViệt
2 Toán L.Toán Kể chuyện L Toán Tập đọc Toán Chính tả Toán L.chữ viết
3 Tập đọc L.T Việt Thể dục Tự học Tập viết Thể dục TNXH Đạo đức HĐGD
4 Tập đọc   Mĩ thuật    Chính tả Thủ công   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Mơ Cô K.Anh Cô K.Anh Cô Diễm BGH + GV Cô K.Anh Cô K.Anh Cô K.Anh Cô K.Anh
2 Cô K Anh  Cô P.Hiền Cô K.Anh Cô K.Anh Cô Diễm Cô K.Anh Cô K.Anh Cô K.Anh Cô K.Anh
3 Cô K Anh  Cô P.Hiền Thầy Lâm Cô K.Anh Cô Diễm Thầy Lâm Cô K.Anh Cô K.Anh Cô K.Anh
4 Cô K Anh    C Cù Hiền   Cô Diễm C Cù Hiền   Cô K.Anh  
                     
   
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 3 NĂM HỌC 2017- 2018
                                                   TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 6 tháng 11 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
3A 1 Chào cờ L.Toán Mĩ thuật Tập đọc T.Anh SHCM T.Anh Toán TLV Chính tả
2 Toán Tự học Toán Tập viết T.Anh T.Anh TNXH Toán L. T Việt
3 Tập đọc HĐGD Âm nhạc TNXH LTVC Thủ công Chính tả Đạo đức Tin học
4 TĐ-K/C   Thể dục   Toán Thể dục   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Tuệ Cô C Hiền Cô Tuệ Cô Đ.Anh BGH + GV Cô Đ.Anh Cô Tuệ Cô Tuệ Cô Tuệ
2 Cô Tuệ Cô Tuệ Cô P Hiền Cô Tuệ Cô Đ.Anh Cô Đ.Anh Cô Tuệ Cô Tuệ Cô Tuệ
3 Cô Tuệ Cô Tuệ Cô Mơ Cô Tuệ Cô Tuệ C Cù Hiền Cô Tuệ Cô Tuệ Cô Ý Lan
4 Cô Tuệ   Thầy Lâm   Cô Tuệ Thầy Lâm   Cô Tuệ  
                   
3B 1 Chào cờ Đạo đức Chính tả T.Ạnh Tập đọc SHCM Thể dục Thể dục Toán Âm nhạc
2 Toán HĐGD Thủ công T.Anh Tập viết Toán TNXH SHL Tin học
3 Tập đọc L.T Việt Toán Tự học LTVC Chính tả L Toán T.Anh Mĩ thuật
4 TĐ-K/C   TNXH   Toán TLV   T.Anh  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Hằng Cô Hằng Cô Đ.Anh Cô Hằng BGH + GV Thầy Hùng Thầy Hùng Cô Hằng Cô Mơ
2 Cô Hằng Cô Hằng C Cù Hiền Cô Đ.Anh Cô Hằng Cô Hằng Cô P.Hiền Cô Hằng Cô Ý Lan
3 Cô Hằng Cô Hằng Cô Hằng Cô P. Hiền Cô Thơm Cô Hằng Cô P.Hiền Cô Đ.Anh C Cù Hiền
4 Cô Hằng   Cô Hằng   Cô Thơm Cô Hằng   Cô Đ.Anh  
                   
   
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 4 NĂM HỌC 2017- 2018
                                                   TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 6 tháng 11 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
4A 1 Chào cờ Địa lý Tin học Toán Toán SHCM TLV Âm nhạc TLV T.Anh
2 Toán Chính tả Tin học Tập đọc LTVC Toán Thể dục Toán T.Anh
3 Tập đọc Kể chuyện T.Anh HĐGD Kĩ thuật LTVC Mĩ thuật Khoa học Thể dục
4 Khoa học   T.Anh   Lịch sử Đạo đức   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Duyên T. Tuấn Cô Duyên  Cô Duyên BGH + GV Cô Duyên  Cô Mơ Cô P Hiền Cô Đ.Anh
2 Cô Duyên  Cô Duyên T. Tuấn Cô Duyên  Cô Duyên Cô Duyên  Thầy Hùng Cô Duyên  Cô Đ.Anh
3 Cô Duyên  Cô Duyên Cô Đ.Anh  Cô Duyên  C Cù Hiền Cô Duyên  C Cù Hiền Cô Duyên  Thầy Hùng
4 Cô Duyên    Cô Đ.Anh    Cô Duyên Cô Duyên    Cô Duyên   
                     
4B 1 Chào cờ Địa lí T.Anh Toán Toán SHCM TLV T.Anh TLV Mĩ thuật
2 Toán Chính tả T.Anh Tập đọc LTVC Toán Kĩ thuật Toán Âm nhạc
3 Tập đọc Kể chuyện Tin học HĐGD Lịch sử Thể dục Thể dục Khoa học T. Anh
4 Khoa học   Tin học   Đạo đức LTVC   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Huế Cô Đ.Anh  Cô Huế Cô Huế BGH + GV Cô Huế Cô Đ.Anh Cô Huế C Cù Hiền
2 Cô Huế Cô Huế Cô Đ.Anh  Cô Huế Cô Huế Cô Huế C Cù. Hiền  Cô Huế Cô Mơ
3 Cô Huế Cô Huế Thầy Tuấn Cô Huế Cô Huế Thầy Hùng Thầy Hùng Cô Huế Cô Đ.Anh
4 Cô Huế   Thầy Tuấn   Cô Huế Cô Huế   Cô Huế  
                     
 
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  
TRƯỜNG TIỂU HỌC YÊN HỒ                                      THỜI KHÓA BIỂU  KHỐI 5 NĂM HỌC 2017- 2018
                                                   TUẦN 10 (Áp dụng từ ngày 6 tháng 11 năm 2017)
Lớp/ GV Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5  Thứ 6
Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều Sáng  Chiều
5A 1 Chào cờ Tin học Toán Chính tả Toán SHCM Đạo đức Kĩ thuật TLV Thể dục
2 Toán Tin học Tập đọc Khoa học Mĩ thuật Toán T.Anh Toán Địa lí
3 Tập đọc T. Anh LTVC Âm nhạc Kể chuyện Tiếng Anh T.Anh Lịch sử HĐGD
4 Khoa học   TLV   LTVC Thể dục   SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Ý Lan Cô Hoa Cô P. Hiền Cô Hoa BGH + GV Cô P. Hiền C Cù Hiền Cô Hoa Thầy Hùng
2 Cô Hoa Cô Ý Lan Cô Hoa Cô P. Hiền C Cù Hiền Cô P. Hiền Cô Đ.Anh Cô Hoa Cô Hoa
3 Cô Hoa Cô Đ.Anh Cô Hoa Cô Mơ Cô Hoa Cô Đ.Anh Cô Đ.Anh Cô Hoa Cô Hoa
4 Cô Hoa   Cô Hoa   Cô Hoa Thầy Hùng   Cô Hoa  
                     
5B 1 Chào cờ T.Anh Toán TLV Mĩ thuật SHCM Kĩ thuật LTVC TLV Tin học
2 Toán T.Anh Tập đọc Đạo đức Toán Thể dục Khoa học Địa lí Thể dục
3 Tập đọc Tin học LTVC HĐGD T.Anh Toán Kể chuyện Toán Âm nhạc
4 Khoa học   Chính tả   T.Anh Lịch sử      SHL  
                   
GV 1 BGH + GV Cô Đ.Anh Cô Long Cô Long Cô Cù Hiền BGH + GV Cô Cù Hiền Cô Long Cô Long Cô Ý Lan
2 Cô Long Cô Đ.Anh Cô Long Cô Long Cô Hoa Thầy Hùng Cô Long Cô P Hiền Thầy Hùng
3 Cô Long Cô Ý Lan Cô Long Cô Long Cô Đ.Anh Cô Long Cô Long Cô Long Cô Mơ
4 Cô Long   Cô Long   Cô Đ.Anh Cô Long   Cô Long  
                     
                       
              Hiệu trưởng đã ký duyệt  

Tác giả bài viết: Tiểu học Yên Hồ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn