HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

LIÊN KẾT WEBSITE

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 39

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 2988

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 127874

LK WEBSITE GIÁO DỤC

UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

Thứ bảy - 15/08/2015 05:23 | Số lần đọc: 543
UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

UBND tỉnh ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

 
 
 

Số:  3110/QĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 

Hà Tĩnh, ngày   11 tháng  8  năm 2015
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016
của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
 
 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 2797/QĐ-BGDĐT ngày 03/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1371/TTr-SGDĐT ngày 10/8/2015,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016 chung cho giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của tỉnh       Hà Tĩnh, cụ thể như sau:
1. Ngày tựu trường các ngành học, cấp học, bậc học: Mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông vào ngày 24/8/2015.
2. Khai giảng năm học vào ngày 05/9/2015.
3. Kết thúc học kỳ II (hoàn thành chương trình giảng dạy và học tập) trước ngày 25/5/2016.
4. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2016.
5. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét tốt nghiệp trung học cơ sở hoàn thành trước ngày 05/6/2016.
6. Tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2016-2017 hoàn thành trước ngày 31/7/2016.
7. Các ngày nghỉ lễ, tết thực hiện theo quy định hiện hành, lịch các ngày nghỉ cụ thể như sau:
- Nghỉ ngày Quốc khánh: Ngày 02/9/2015;
- Nghỉ Tết Dương lịch: Ngày 01/01/2016; 
- Nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân: Bắt đầu từ ngày 04/02/2016 (ngày 26 tháng 12 năm Ất Mùi) đến hết ngày 14/02/2016 (ngày 07 tháng 01 năm Bính Thân);
- Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) vào ngày 16/4/2016;
- Nghỉ ngày Chiến thắng và ngày Quốc tế Lao động vào ngày 30/4/2016 và ngày 01/5/2016;
- Nghỉ và làm việc bù (nếu có) trong từng dịp nghỉ cụ thể theo Luật Lao động và quy định tại các văn bản dưới Luật. Yêu cầu các nhà trường khi thực hiện nghỉ các ngày lễ, tết phải căn cứ vào tình hình của đơn vị để bố trí dạy, học bù nghiêm túc nhằm đảm bảo chương trình, kế hoạch năm học.
8. Lịch tổ chức các cuộc thi trong năm học 2015-2016:
- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 THPT vào ngày 04/12/2015;
- Thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT (theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo) vào các ngày 06, 07, 08 tháng 01 năm 2016;
- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và thi học sinh giỏi bổ túc THPT lớp 10,11,12   vào ngày 09/3/2016;
- Thi nghề phổ thông vào ngày 18/3/2016;
- Thi học sinh giỏi tỉnh lớp 10, lớp 11 vào ngày 29/3/2016;
- Thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT Chuyên và không chuyên (hình thức thi tuyển) vào ngày 09,10/6/2016;
- Thi THPT quốc gia năm 2016 (thực hiện theo lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các ngành học, bậc học, cấp học triển khai thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành;
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã  căn cứ Quyết định thi hành./.
 
  Nơi nhận:
- Như điều 3
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP, các Phó VP/UB;
- Lưu: VT, VX.
Gửi: VB giấy + điện tử
 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
 
   Nguyễn Thiện
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Tiểu học Yên Hồ

Nguồn tin: Sở GD&ĐT Hà Tĩnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn